DomainQube.cz Partner a garant

Splňuje váš firemní web svým obsahem zákonné normy?

Splňuje váš firemní web svým obsahem zákonné normy?

Při vytváření firemní webové prezentace klade obvykle zadavatel důraz na design, intuitivní ovládání a v neposlední řadě samozřejmě také na její obsah. O tom, jak vaše stránky vypadají a zda jsou dostatečně přehledné a uživatelsky přívětivé, rozhodujete sami. Jejich obsahovou náplň však do jisté míry reguluje zákon a musí být proto dodrženy určité zásady.

Podle § 13a obchodního zákoníku je podnikatel povinen uvádět na internetových stránkách jméno nebo název firmy, sídlo, nebo místo podnikání a identifikační číslo. Obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku zde zase musí uveřejnit údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky. Ostatní subjekty uvádí údaj o zápisu do jiné evidence, kde jsou registrováni.

Kde přesně by na stránkách měly být takové informace umístěny zákon nespecifikuje. Většinou mají identifikační údaje své místo v záložce „Kontakty“, „O nás“, případně jsou uvedeny v patě stránky. Konkrétní umístění však záleží na oboru, ve kterém firma podniká a na struktuře webové prezentace. Až se tedy budete rozhodovat, kam tyto důležité informace umístit, mějte především na paměti, že by to mělo být hlavně tam, kde je uživatel na vašem webu snadno najde.

Zobrazit příklad »